NA POSVETU VARNOST V ROMSKIH NASELJIH TUDI ZAVOD ZA SOCIALNI RAZVOJ S PROJEKTOM KULTURA V TURIZMU KOT MOŽNOST USTVARJANJA NOVIH DELOVNIH MEST MED PRIPADNIKI ROMSKE SKUPNOSTI

Murska Sobota, 24.8.2016 Forum romskih svetnikov Slovenije in Zveze za razvoj romske manjšine Preporod sta 24. avgusta v Murski Soboti pripravila strokovni posvet »Varnost v romskih naseljih«. Varnost predstavlja pomemben vidik kvalitetnega življenja posameznika v lokalni skupnosti, še posebej, če … Continued