KULTURA V TURIZMU

O projektu

V sodelovanju s partnerskimi društvi bomo motivirali in spodbudili pripadnike ciljnih skupin, da bodo v sebi poiskali potenciale, interese, se aktivirali ter s pomočjo skupinske dinamike osvojili znanja in veščine, ki jim bodo povečala zaposlitvene možnosti na področju kulture, turizma in tudi drugje.

Vse dodatne informacije si lahko preberete v zloženki projekta.

Spletna stran projekta se bo sproti dopolnjevala, zato nas redno spremljajte!

Zloženka projekta

Zloženki projekta


Projektni partnerji

ZAVOD ZA SOCIALNI RAZVOJ MURSKA SOBOTA, so.p.

Uslogotip_zsr_sop_outlinestanovljen je bil z namenom razvoja človeških virov, spodbujanja inovativnosti, družbeno koristnega dela, kulture in umetnosti, socialno ekonomskega ter osebnega razvoja. Pri svojem delu deluje trajnostno z vidika enakih možnosti za vse,  še posebej za ranljive skupine, po načelih socialnega podjetništva ter v javno dobro.

ZVEZA ZA RAZVOJ ROMSKE MANJŠINE PREPOROD

Orglogoanizacije, ki so včlanjene v Zvezo – Preporod, so odločene, da skupaj nadgradijo romsko civilno družbo, da povečajo moč in doseg romske manjšine in da zagotovijo pogoje za spoštovanje človekovih pravic in boljši jutri vseh – Romov in vseh ostalih prebivalcev v RS.

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POMURJA MURSKA SOBOTA

iPri invalidih sluha in govora gre za  nevidno invalidnost, vendar doživljenjsko oviro govorno-socialne komunikacije. Gluhi in naglušni imajo svoj jezik, kulturo in svoja socialna sredstva. Društvo si prizadeva identificirati socialne potrebe članov ter izvajati programe, s katerimi jim pomaga zadovoljevati vsakodnevne življenjske potrebe in interese.

Projekt omogoča

        

»Operacijo Kultura v turizmu sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.«