KULTURA V TURIZMU NA SEDEŽU DRUŠTVA GLUHIH IN NAGLUŠNIH POMURJA

Murska sobota, 24. 10. 2016 – Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota

Partnersko društvo gluhih in naglušnih Pomurja MS v okviru svojih aktivnosti ima ročnodelsko skupino članic in članov društva. Skupina se ukvarja in razvija svoje sposobnosti na področju umetnosti (slikanje, izdelovanje različnih tematskih voščilnic, našivavanje, izdelovanje rož in aranžmajev iz naravnih materialov,…). Namen vključevanja pa je predvsem druženje, saj so večkrat zaradi svoje nevidne invalidnosti izključeni iz širšega družbenega okolja.

V Zavodu za socialni razvoj Murska Sobota smo prepričani, da bodo pripadniki različnih ranljivih skupin z vključitvijo v usposabljanja, ki so predvidena na operaciji Kultura v turizmu, dobili priložnost usvajanja novih znanj in veščin pod mentorstvom različnih strokovnjakov, poleg tega pa jim bomo omogočili pridobivanje socialnih veščin, ki bodo posledično vplivale na večjo socialno vključenost ranljivih skupin v družbeno okolje.

Pripadniki ranljivih skupin so resda hendikepirani na določenem področju, vendar imajo ravno zato zelo dobro razvite druge sposobnosti in spretnosti. Želimo, da te sposobnosti odkrijejo in razvijajo.

V ta namen smo članom društva ročnodelske skupine želeli predstaviti projektne aktivnosti s področja rokodelstva in umetniških obrti ter jih povabiti k sodelovanju. Tri udeleženke so izrazile interes za vključitev v usposabljanja ročnih del, ki so predvidena v projektu.