KULTURA V TURIZMU NA PREDSTAVITVI PROGRAMA ZELENIH DELOVNIH MEST NA SEJMU AGRA V GORNJI RADGONI

 

Gornja Radgona, 24.8.2016

Predstavitev programa zelenih delovnih mest je potekala 24. avgusta v okviru sejma AGRA v Gornji Radgoni.

Ključni cilj programa je reintegracija socialno izključenih Romov v polje plačanega dela in v širšo družbo oz. drugače povedano: ustvariti je potrebno romske podjetnike, romske delavce, ki se bodo vključevali v gospodarstvo večine na ravneh kmetij, lesnopredelovalnih družb in regijskega gospodarstva ter si tako sami zagotavljali možnosti za dostojno življenje.

 

Ker ima Zavod za socialni razvoj MS, so.p. predvidene v projektu Kultura v turizmu različna usposabljanja, ki bi pripadnikom romske skupnosti v prihodnosti lahko bila v pomoč pri ustvarjanju novih delovnih mest in  katera bi zagotavljala konkurenčnost na trgu delovne sile, smo se udeležili predstavitve programa kot možnost pridobitve novih znanj, veščin in izkušenj, ki so temelj za ustvarjanje novih delovnih mest.