ZSR V SODELOVANJU S PARTNERSKIM DRUŠTVOM GLUHIH IN NAGLUŠNIH POMURJA PREDSTAVLJA ČLANOM AKTIVNOSTI KULTURE V TURIZMU

 

Murska Sobota, 19. 10. 2016 –  Društvo gluhih in naglušnih Pomurja

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota v sklopu svojih aktivnosti dvakrat mesečno organizira skupino za samopomoč na sedežu društva, ul. Staneta Rozmana 11a, v Murski Soboti.

Skupine za samopomoč so namenjene druženju posameznikov, ki so bodisi gluhi ali naglušni. Pri invalidih sluha in govora gre za nevidno invalidnost, zaradi česar so velikokrat socialno izolirani. Skupine za samopomoč so zato namenjene skupinskemu premagovanju ovir pri druženju, vzpostavljanju socialne mreže ter medsebojnemu spodbujanju.


Skupine za samopomoč so idealen način, kako se posamezniki lahko izpostavljajo v družbi soljudi, ki jih natanko razumejo, saj preživljajo enake težave. Pogosto je skupina za samopomoč osrednja oporna točka v življenju posameznika z duševno motnjo. Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota si prizadeva identificirati socialne potrebe članov ter izvajati programe, s katerimi jim pomaga zadovoljevati vsakodnevne potrebe in interese. In ravno s tem namenom so se pridružili k operaciji »Kultura v turizmu« kot projektni partner, kjer za svoje člane vidi priložnost pridobivanja novih znanj in izkušenj v usposabljanjih, katere bodo izvajali usposobljeni strokovnjaki.

V ta namen je Društvo gluhih in naglušnih povabil Zavod za socialni razvoj MS k skupini za samopomoč, kjer smo članom društva predstavili predvidene projektne aktivnosti. Člani društva bodo posamezne sklope usposabljanj proučili, poiskali svoje notranje potrebe in interese ter nam tekom tedna sporočili svoje odločitve.

Na dogodku je bila prisotna tudi tolmačka Mirana Žnidarič, saj so v tokratni skupini za samopomoč bili pretežno gluhi.

S člani društva smo se dogovorili, da bomo vključili tudi tolmačko, ki bo prevajala v znakovni jezik in obratno, saj želimo, da posamezniki pridobijo čim več novih izkušenj in veščin ter da zaradi svoje invalidnosti ne bi bili socialno izključeni. S člani društva smo se dogovorili, da nam po premisleku posredujejo število zainteresiranih. Trije člani pa so že na samem dogodku izrazili interes za vključitev v določena usposabljanja, ki so predvidena v projektnih aktivnostih.