NA POSVETU VARNOST V ROMSKIH NASELJIH TUDI ZAVOD ZA SOCIALNI RAZVOJ S PROJEKTOM KULTURA V TURIZMU KOT MOŽNOST USTVARJANJA NOVIH DELOVNIH MEST MED PRIPADNIKI ROMSKE SKUPNOSTI

Murska Sobota, 24.8.2016

Forum romskih svetnikov Slovenije in Zveze za razvoj romske manjšine Preporod sta 24. avgusta v Murski Soboti pripravila strokovni posvet »Varnost v romskih naseljih«.

Varnost predstavlja pomemben vidik kvalitetnega življenja posameznika v lokalni skupnosti, še posebej, če govorimo o romski skupnosti, kjer večkrat prihaja do kršenja reda in miru ter povečanega nasilja. Župani, romski svetniki, predstavniki krajevnih skupnosti, Urad Vlade RS za narodnosti, predstavniki generalne policije, pristojne inštitucije, organizacije ter posamezniki so izpostavili svoje poglede na varnost pri svojem delu ter aktivnosti, ki bi jih bilo potrebno izvesti, da bi bilo delo v romskih naseljih ter v institucijah varno.

 

Namen posveta je prav to, da se zbrani predstavniki različnih institucij ter Romi resno pogovorijo o varnostni situaciji v romskih naseljih in zunaj le teh – torej v različnih institucijah, ki jih Romi obiskujejo. Posvet je bil namenjen soočenju teoretičnih spoznanj s potrebami iz prakse in je namenjen vsem organom in posameznikom, ki se na kakršen koli način srečujejo z odgovorno nalogo zagotavljanja celovite varnosti v lokalnih skupnostih.

Posveta se je udeležil tudi Zavod za socialni razvoj MS, so.p. z namenom, da seznani pripadnike romske skupnosti, ki so ena izmed ciljnih skupin v projektu »Kultura v turizmu« s predvidenimi aktivnostmi in usposabljanji. V dogovoru z Zvezo za razvoj romske manjšine Preporod smo na samem dogodku zbirali kontaktne podatke zainteresiranih in jim ponudili informacijsko zloženko.