PUŠČA – prvo romsko naselje s svojim simbolom

posted in: ZSR | 0

Simboli imajo svojo lastno identiteto in sporočilnost. V sebi nosijo ponos vseh tistih, katerim pripada. Simbol Pušče pripada samim krajanom, v sebi pa nosi zgodbo o prvem zakoreninjenju Romov na tem ozemlju. Nastajal in razvijal  se je po pripovedih izvajalca delavnic o zgodovini in kulturni dediščini Romov, Darka Rudaša . Na podlagi le-teh, so krajani pod mentorstvom likovnega pedagoga Zlatka Jakovljeviča  soustvarili simbol Pušče. Simbol ponazarja sožitje med hrastovim in javorjevim listom v sončevem objemu.