Ethos Land uspešno zaključen

posted in: ZSR | 0

Zavod za socialni razvoj Murska Sobota je uspešno zaključil svoj projekt ETHOS LAND, ki temelji na vzpostavitvi mreže družbeno odgovornih turističnih ponudnikov v regiji. Projekt je bil osredotočen na razvoj etičnega turizma in promocijo lokalnih ponudnikov odličnih produktov in storitev, ki bogatijo turistično ponudbo na območju med rekami Muro, Rabo in Zalo.

Zavod za socialni razvoj Murska Sobota deluje v dobro razvoja človeških virov, spodbujanja inovativnosti, spodbujanja družbeno koristnega dela, kulture in umetnosti ter socialno-ekonomskega ter osebnega razvoja. Njihova glavna usmeritev je spodbujanje trajnostnega delovanja vseh deležnikov v regiji, zlasti pa enakih možnosti za ranljive skupine.

V preteklih treh letih je zavod intenzivno deloval na razvoju projekta ETHOS LAND, katerega cilj je bil povezati in vključiti etične in družbeno odgovorne lokalne ponudnike s skupnim nastopom na trgu. V regiji je veliko izjemnih izdelkov, ki jih ustvarjajo srčni ljudje, ki črpajo znanje tudi iz bogate dediščine svojih prednikov. Kljub temu pa majhnost posameznega ponudnika pogosto preprečuje, da bi njihovi izdelki dosegli širšo prepoznavnost in poslovni razcvet.

ETHOS LAND je bil zasnovan kot etična dežela med rekami Muro, Rabo in Zalo, iz katere prihajajo številni ponudniki odličnih lokalnih dobrin in storitev. Projekt je postavil temelje za trajnostni turizem na tem območju, kjer so gostje in obiskovalci lahko uživali v vrhunskih izdelkih in storitvah, ki so dobre tako za dušo kot telo. Z vzpostavitvijo mreže družbeno odgovornih turističnih ponudnikov je ETHOS LAND omogočil boljšo prepoznavnost regije ter spodbudil razvoj etične oblike turizma.

Zavod za socialni razvoj Murska Sobota je ponosen na uspešen zaključek projekta ETHOS LAND. Skupno delovanje lokalnih ponudnikov je dokaz, da je v slogi moč. Projekt je prinesel številne koristi tako za turiste kot za lokalno skupnost.