DRUŽENJE Z DEDKI IN BABICAMI V VRTCU ROMANO NA PUŠČI

 

Pušča, 17.10.2016

V vrtcu Murska Sobota, enoti Romano v romskem naselju Pušča, so dne 17. 10. 2016 potekale likovno ustvarjalne delavnice. Delavnice je pripravila in izvedla Zveza za razvoj romske manjšine Preporod, ki je na operaciji »Kultura v turizmu« projektni partner. Projekt Likovne delavnice je bil izveden v okviru razpisa za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih je v letu 2016 financira Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo ter v okviru programa organizacij romske skupnosti v letu 2016, ki ga financira Urad vlade RS za narodnosti.

 

Na delavnicah so se otrokom pri ustvarjanju pridružili tudi starši in stari starši. V vrtec Romano je trenutno vključenih 25 romskih otrok iz romskega naselja Pušča. Ker smo v pripravljenem dogodku videli možnost animacije pripadnikov romske skupnosti, ki je v projektu »Kultura v turizmu« ena izmed ranljivih skupin, katero bi želeli vključiti v pripravljena usposabljanja, se je v dogovoru z Zvezo za razvoj romske manjšine Preporod, dogodka udeležil tudi Zavod za socialni razvoj Murska Sobota.

Na omenjenem dogodku smo udeležencem predstavili projektne aktivnosti, možnosti vključevanja v pripravljena usposabljanja ter jih povabili k sodelovanju. V ta namen smo zbirali kontaktne podatke zainteresiranih. Udeleženci srečanja so izrazili željo sodelovanja predvsem na področju ročnih del.