V sodelovanju s partnerskimi društvi bomo motivirali in spodbudili pripadnike ciljnih skupin, da bodo v sebi poiskali potenciale, interese, se aktivirali ter s pomočjo skupinske dinamike osvojili znanja in veščine, ki jim bodo povečala zaposlitvene možnosti na področju kulture, turizma in tudi drugje.

Vse dodatne informacije si lahko preberete v zloženki projekta.

Spletna stran projekta se bo sproti dopolnjevala, zato nas redno spremljajte!

Več na http://zsr.si/kultura-v-turizmu/